Danas je:   23.02.2019

Linkovi

Institut Mihajlo Pupin
Institut Mihajlo Pupin je vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u oblasti Informacionih i komunikacionih tehnologija.

IMP Automatika
IMP Automatika je vodeće preduzeće Instituta Mihailo Pupin, i vlasnik projekata sistema ATLAS i ATLAS-MAX.

Reference
Dugačka lista referenci i korisnika usluga Instituta Mihajlo Pupin je najbolji dokaz njegovih profesionalnih i tehnoloskih dostignuća najvišeg ranga.

VIEW SCADA i DCS sistemi
Drugi srodni IMP program: VIEW4 programski paket za upravljanje složenim procesnim sistemima

U/I sprega sa procesom uredjaja pATLAS

 

Ulazno/izlazni moduli i moduli posebne namene obezbedjuju potrebnu pATLAS spregu sa okruženjem i industrijskim ili elektroenergetskim procesom.  Ovi moduli su po pravilu “slave” čvorovi na I2C magistrali, pod kontrolom CPU modula.  Svaki od modula u potpunosti zadovoljava odgovarajuće industrijske i elektroenergetske standarde, uključujući zahtevana galvanska odvajanja i zaštite, potrebne konverzije podataka i njihovu tačnost, i druga kondicioniranja signala koja se provode na samim modulima.

pATLAS Modules

 

  • Ulazni moduli prikupljaju pogonske podatke (iz različitih industrijskih i elektroenergetskih procesa) u realnom vremenu, koji se zatim predaju pATLAS CPU modulu na dalje rukovanje i obradu.  Ulazni podaci iz procesa obuhvataju normalizovane i standardizovane digitalne i analogne električne signale koji odgovaraju različitim fizičkim pogonskim veličinama.  Sama normalizacija podataka se obavlja posebnom opremom (releji, transduseri, konvertori, transformatori, itd.) koja ne pripada uredjaju pATLAS.  Raznovrsnost ulaznih podataka iz procesa prati i raznovrsnost ulaznih modula, jer ne postoji nekakav “univerzalni ulazni modul” koji bi bio u stanju da prihvati i obradi sve mogiće ulazne signale iz procesa.  Tri glavna hardverska tipa ulaznih modula (uz eventualna interna podešavanja) uglavnom pokrivaju celokupni opseg ulaznih podataka iz procesa:

Analogni ulazni moduli – nekoliko tipova modula projektovanih da prihvate i prilagode standardne normalizovane strujne ili naponske signale iz procesa, i obave konverziju u digitalni numerički podatak pogodan za dalju obradu.  Standardno je primenjena 12-bitna AD konverzija koja obezbedjuje tačnost podataka od 0,2%, što zadovoljava u najvećem broju slučajeva, dok se potrebno galvansko odvajanje i brzine skaniranja ostvaruju na različite načine.

Digitalni ulazni moduli – moduli projektovani za skaniranje i filtriranje binarnih naponskih signala iz procesa (u oktetima/bajtovima), sa posebnom paznjom posvećenoj: vrednosti napona ulaznih signala, galvanskom odvajanju signala, kapacitetu modula i brzini skaniranja ulaznih signala.

Brojački ulazni moduli – moduli projektovani da filtriraju i prebrojavaju (sumiraju) ulaznu sekvencu impulsnih signala iz procesa.  Prebrojavanje ulaznih signala je autonomno, hardverski ili programski kontrolisano, uz mogućnost podešavanja modula po pitanju: filtriranja ulaznih signala, tipa i opsega brojanja, numeričke konverzije i galvanskog odvajanje signala.

 

  • Izlazni moduli izdaju (isporučuju) podatke u proces (postavne vrednosti, upravljački podaci i indikatorske veličine) u realnom vremenu.  Izlazni podaci za proces obuhvataju analogne i digitalne postavne vrednosti, impulsne (uključi/isključi) i trajne komande i druge analogne i digitalne regulacione i indikatorske podatke.  Imajući na umu značaj pogonskog komandovanja i posledica koje ono ima na proces, posebna pažnja je posvećena integritetu i sigurnosti svih izlaznih podataka. 

Analogni izlazni moduli - više tipova modula čiji je zadatak izdavanje standardnih referentnih strujnih ili naponskih signala u proces, za potrebe analognih regulatora ili indikatora.  Zahtevana operativna fleksibilnost modula se postiže hardverskim podešavanjem ili programskim kontrolom, a odnosi se na: opseg izlaznog signala, tačnost izlaznog signala, usaglašavanje impedansi i galvansko odvajanje signala.

Digitalni izlazni moduli – više tipova postavnih i komandnih modula.  Funkcionalna raznolikost digitalnih izlaza i komandnih naloga uslovljava i raznolikost odgovarajućih izlaznih modula.  Razlike u harverskom dizajnu modula su posebno izražene po pitanju izdavanja komandnih signala u proces: tranzistorski ili relejni izlazi, trajni ili impulsni izlazi, fiksni ili modulisani izlazi, jednostepena ili dvostepena operacija, galvansko odvajanje izlaza i opseg naposnkih izlaza.

 

  • Moduli posebne namene - na raspolaganju je i odredjeni broj specijalizovanih modula (kao npr. modul za GPS sinhronizaciju vremena, GPRS i TCP/IP kontroleri, FO čvorište,...), ili se mogu realizovati na zahtev.  Generalno, pATLAS koncept favorizuje pristup da se svi specifični zahtevi prebace u domen programiranja – medjutim, ponekad to nije moguće (najčešće zbog postojećih vremenskih ograničenja), i tada je jedino rešenje projektovanje modula posebne namene.